Tea Bičić

Rođena je 1979. Nakon završene srednje Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn u Puli, diplomirala je slikarstvo na Accademia dI belle arti u Veneciji, u klasi prof. Paola Tessaria.

Samostalno izlaže od 1996. godine i do sada je izlagala 43 samostalne izložbe i na više od 100 skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu.

Za svoj rad više je puta nagrađivana, sudjelovala je u nekoliko međunarodnih likovnih kolonija, a radovi joj se nalaze u mnogim muzejskim, galerijskim i privatnim zbirkama.

Od 2006. radi u umjetničkim galerijama, u Puli (MMC Luka) pa u Labinu (Gradska galerija) i bavi se organizacijom kulturnih programa. Jedna je od osnivača Galerije POOLA u Puli.

Članica je HDLUI-e (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre), HDLU-a (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika), CEA (Concilio Europeo dell`Arte) i MKS-a (Udruge Mediteranski kiparski simpozij) u kojoj od 2017. do 2023. vrši funkciju predsjednice Stručnog savjeta i umjetnička je voditeljica manifestacije Mediteranski kiparski simpozij koja se održava u Parku skulptura Dubrova pokraj Labina.

Prvenstveno se bavi slikarstvom i dekoracijom. Živi u Labinu gdje se nalazi i njezin atelje.

Scroll to Top